Välkommen till vår webb-bokning

×
Information
OBS! För närvarande måste man ha en extra nyckel vid bokning av Gamla Hallen. Säkerställ därför att bokningen är bekräftad och kontakta sedan kommunens kontakcenter för lån av nyckel. Är bokningen INTE bekräftad kommer man inte att ha tillgång till hallen.
Det är därför viktigt att du lägger din bokningsförfrågan i god tid, minst 3 vardagar innan bokningstillfället, så att du kan få den bekräftad.När bokningen är bekräftad ansvarar bokaren för att boka tid för kvittering och hämtning av nyckel/tagg till aktuell anläggning.
OBS! Bokningsförfrågan är giltig först när du fått den bekräftad via mail.


Här kan du söka lediga tider i kommunens idrottsanläggningar samt göra bokningsförfrågningar. Vid bokningar skall ordningsreglerna följas, dessa finns att ladda ner på följande länk: Ordningsregler för idrottsanläggningar i Hylte kommun

Bokare som inte följer dessa kan komma att stängas av från kommunens idrottsanläggningar!
Information om taxor finns längst ner på sidan.

0/0